ONLINE REZERVACEBeachvolejbalová liga Brno na Facebooku

Beachvolejbalová liga Brno

Vytváříme podmínky (materiální, technické, personální) pro rozvoj plážového volejbalu formou řízených tréninků a turnajů regionálního významu s cílem udržování a rozšiřování beachvolejbalové komunity v Jihomoravském kraji. Prosazujeme získávání veřejnosti pro plážový volejbal a účelné využívání jejího volného času.

Organizujeme turnaje plážového volejbalu v Brněnském regionu se zaměřením na širokou hráčskou veřejnost (amatérské i výkonnostní hráče).

Podílíme se na péči o mládež rozvíjením sportovního nadání zájemců o plážový volejbal.

více o lize

Provozovatel

Beachvolejbalová Liga Brno, z. s.
IČ 09177329
U hájovny 893/14, Žebětín
641 00 Brno

E-mail: info@beachligabrno.cz

Naši partneři

Beachvolleyball Sokol Brno I

Osobní informace, které nám poskytnete v tomto formuláři, budou uchovávány po nezbytně nutnou dobu, abychom s vámi mohli plnohodnotně komunikovat, a to v intencích zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nebudou poskytovány žádným třetím stranám a budou uchovávány tak, aby k nim měly přístup pouze osoby, které jsou pověřeny s takovými údaji pracovat.